STALL REVA ÖSTERGÅRD

Terränghagen har fått sitt namn pga att vi har anlagt terränghinder där.

Bank

Vitt smalhinder som är höj/sänkbart samt går att använda som bommar.

Spökhinder

Mur som är höj/sänkbart med möjlighet att även sätta upp en bom.

Långhinder

Stockar

Vita hindret är uppbyggt i sektioner så man kan höja och sänka samt använda som bommar.

Långhindret

Stubbhinder

Stubbhindret

Lådhinder, två höjder

Lådhinder