STALL REVA ÖSTERGÅRD

HYRESAVTAL HÄSTTRANSPORT

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar där vardera part tar varsitt.

 HYRESGIVARE

Företag: Stall Reva Östergård, Momsregnr: SE700304-1907__________________________

Adress: Reva Östergård, 585 61 Linghem_________________________________________

Telefon: 070-658 3410 (Erica) alt 070-6488171 (Stefan)______________________________

Hemsida: stallreva.se, mail: cattivavikingstad@hotmail.com______________________________

 HYRESTAGARE

Namn:_____________________________________________________________________

Adress:_____________________________________________________________________

Postnr:_____________________________Ort:_____________________________________

Telefonnummer:_________________________Personnummer:_______________________

E-mail:______________________________________________________________________

Avser uthyrning av hästtransport med regnr KDG510  (1360 kg, maxlast 820 kg)

Transportkamera önskas hyra _____

Under perioden/tiden:____________________________________________________________

Hyreskostnad är:_____________________

Faktura ställs ut vid hämtning och betalas kontant alt via swish till  070-6583410 innan avfärd.

Hästsläpet är försäkrat med en självrisk på 1500: - som hyrestagaren förbinder sig att betala vid skada. Självrisk vid stöld 1500:- om transporten är låst annars 3000:-.  Hyrestagaren ansvarar för att transport av djur är enligt givna uppgifter om maxvikt.

Skador inne i släpet som orsakas av häst/ponny ingår inte i försäkringen, utan dessa skador/kostnader får hyrestagaren själv stå för.

Transporten ska återlämnas väl rengjord, om detta inte är uppfyllt kommer en avgift på 500 kr tas för städning.

 

.....................................................................                 ....................................................................

Namnunderskrift Uthyraren                                                 Namnunderskrift Hyrestagaren

 

.....................................................................                 .....................................................................

Namnförtydligande                                                              Namnförtydligande

 

.....................................................................                 .....................................................................

Ort & datum                                                                        Ort & datum

                                                                                          Jag har läst och godkänner villkoren__________